Onze Diensten

Ondersteuning met een breed pakket werkzaamheden

 

Analyse en positioneren van het belang

Belangenbehartiging werkt pas als er een goede aansluiting is tussen uw vraagstuk en de politieke mogelijkheden. Dat vraagt vooraf nadenken. Samen met uw staf analyseren we het vraagstuk. Hoe ligt dat ten opzichte van het krachtenveld waar de relevante beslissingen worden genomen? Welke argumenten worden ingezet, en ook: welke niet? Waar liggen de gevoeligheden bij de verschillende politieke fracties? Hoe is de historie rondom het onderwerp ? Welke mogelijkheden heeft de Kamer in het dossier, en omgekeerd: wat zijn de aspecten die juist met het ministerie moeten worden besproken?
Vanuit deze vragen ontwikkelt zich het beeld van hoe en waar u uw belang het beste kunt positioneren.

Position Papers en presentaties

De boodschap hebben is één, die goed brengen is twéé. In veel opdrachten is het ontwikkelen van een position paper een belangrijke component. Een position paper is een kort maar krachtig document dat glashelder presenteert waar het om gaat. Een document dat bovendien precies zó is opgesteld, dat het aansluit op de debatten en fasen van besluitvorming die in het ministerie en de Kamer aan de orde zijn. Maatwerk dus. Linking Partners ontwikkelt het position paper in nauwe afstemming met de opdrachtgever. Vormgeving en productie doet Linking Partners ook in eigen beheer. Uiteraard verzorgen we ook de eventueel bijbehorende presentaties.

Begeleiden van u en uw belangen binnen politiek en bestuurlijk Den Haag

Als de inhoudelijke koers bepaald is, volgt de meest in het oog springende dienstverlening: het begeleiden van onze opdrachtgevers in hun contacten met politiek en de ministeries. Het tot stand helpen komen van de goede gesprekken met de juiste mensen. Uiteraard bereiden we dat gesprek goed voor: zowel met u, als met de betrokken gesprekspartners. Zo kunt u snel tot de kern van uw vraagstuk komen en is dat gesprek óók van nut voor de politicus of ambtenaar.

Brede ondersteuning communicatie trajecten

Soms is draagvlak van het grotere publiek of een intensieve aanwezigheid van uw belang in de media cruciaal voor de te nemen politieke besluiten. Ook hier levert Linking Partners een brede ondersteuning voor een effectieve publieke zichtbaarheid van uw belangen.

Monitoring: de politieke agenda kennen

Cruciaal is het bepalen van de juiste timing. Wanneer is het juiste moment om de politiek te benaderen? Het precies in beeld hebben van wat er de komende weken en maanden aan de orde komt, is een onderdeel van de vakkennis van ons kantoor. Kennis van (de geschiedenis van) het dossier is daarbij essentieel.
Ook cliënten die zelf hun public affairs doen laten Linking Partners vaak de monitoring uitvoeren. Voor monitoring kennen we verschillende serviceniveaus, variërend van alleen de agenda bewaken tot het doen van al het voorbereidende werk.

Den Haag  –  Zwolle