Kort CV Henk van Hoof

 

Henk van Hoof (1947, Nijmegen) begon zijn carrière bij de Koninklijke Marine, waar hij van 1965 tot 1981 in dienst was. In 1981 werd hij onderhandelaar en cao-coördinator bij de vakbond Vereniging van Hoger Personeel; in een latere fase werd hij hoofd vakbondszaken bij deze vereniging.

In november 1991 werd Van Hoof lid van de Tweede Kamer voor de VVD en trad hij op als woordvoerder op de terreinen Sociale Zaken en Defensie. In 1992 werd hij vicevoorzitter van de commissie-Buurmeijer, die een onderzoek instelde naar de uitvoering van de sociale zekerheid in de jaren tachtig.

Van Hoof werd op 3 augustus 1998 benoemd tot staatssecretaris van Defensie in het Tweede Kabinet-Kok. Na de kabinetsperiode keerde hij in 2002 terug in de Tweede Kamer. Na een korte periode als interim-burgemeester van de gemeente Delfzijl, werd Van Hoof in 2004 benoemd tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Tweede Kabinet-Balkenende. In dit kabinet was hij verantwoordelijk voor onder meer de Bijstand, Arbeidsmarkt en -omstandigheden en de Wet sociale werkvoorziening. Hij bleef staatssecretaris tot het einde van het kabinet op 22 februari 2007.

Daarna was Van Hoof tot zijn pensionering onder andere voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).