Roland Kortenhorst

Roland Kortenhorst is oprichter van Linking Partners.  Daarvóór zat hij in de Tweede Kamer.  Hij was er voor zijn partij woordvoerder Economische Zaken, Verkeer en Defensie. Ook was hij lid van de NATO-assembly en van de Raad van Europa. Vóór 2002 was hij CEO van verschillende scheepswerven. In deze periode was hij ook betrokken bij de oprichting van twee geheel nieuwe bouwwerven. Kortenhorst heeft gewerkt als adviseur, en heeft daarbij verschillende gemeenten en bedrijven bijgestaan in de realisatie van enige majeure infrastructuur- en industriële projecten. Naast Linking Partners is Roland Kortenhorst actief in de kleine luchtvaart met een kleine vliegschool: Linking Aviation.

ir. R.W.F. (Roland) Kortenhorst

tel : +31 (0) 6 51 606 402
kortenhorst@linking-partners.eu

Den Haag – Brussel