Projecten

 

Enkele voorbeelden van succesvolle trajecten die door Linking Partners zijn of worden begeleid:

Dreigende sluiting 7 rechtbanken voorkomen

Sluiting dreigde voor 7 rechtbanken verspreid over heel Nederland. Niet alleen slecht voor de werkgelegenheid maar ook voor de toegankelijkheid van het recht. Linking Partners heeft een samenwerking tussen deze 7 steden gecoördineerd. Door gezamenlijk op te trekken en het belang van een toegankelijke rechtbank op het netvlies van de politiek te krijgen, is het gelukt sluiting te voorkomen. De 7 rechtbanken blijven in elk geval tot de evaluatie gerechtelijke kaart in 2018 open.

Marin (Maritime Research Institute Netherlands)

Linking Partners behartigt de belangen van Marin in Den Haag. De inzet is onder andere gericht op een toekomstbestendige financiering van het toegepast onderzoek dat binnen dit kennisinstituut wordt uitgevoerd.

Anbos

Anbos is de branchevereniging van gediplomeerde schoonheidsspecialisten in Nederland. Het economische belang van de schoonheidsbranche is groot. Op dit moment lijkt wetgeving die kant op te gaan waardoor het uitoefenen van het vak steeds lastiger wordt. Handelingen die de schoonheidsspecialisten al jaren veilig en deskundig uitvoeren, dreigen overgebracht te worden naar het zogeheten BIG-regiem. Linking Partners brengt de consequenties hiervan onder de aandacht van het ministerie en de Tweede Kamer en denkt mee over andere oplossingen.


Nederlands Gevangeniswezen:  bijstelling van de plannen

Voor enkele gemeenten en een regio heeft Linking Partners zich in 2013 ingezet om te voorkomen dat in een gebied onevenredig veel arbeidsplaatsen in het gevangeniswezen zouden verdwijnen.  Met onder andere een gericht onderzoek die de zwaktes in de oorspronkelijke plannen blootlegde werd gezorgd voor een positieve bijstelling waardoor banen in de regio behouden bleven.

De uitzendsector pakt malafide bedrijven aan

De uitzendsector heeft, in nauwe samenwerking met de ministeries van SoZaWe en Financiën, een succesvol certificaat-systeem ontwikkeld waarmee onder andere schijnconstructies bestreden  worden. Om de integriteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse uitzendsector nog verder te verbeteren worden nieuwe initiatieven ontwikkeld.

Netherlands Maritme Technology: level playing field en innovatie

Linking Partners ondersteunt de branchevereniging Scheepsbouw Nederland in haar streven naar een Level Playing Field.  In deze markt vond en vindt nog steeds concurrentievervalsing plaats.

Gemeente Den Helder, regio NoordWest-Holland: openhouden “ Vliegveld De Kooy”

Door bezuinigingen werd bijna besloten tot sluiting van dit vliegveld, dat ook voor de Offshore-industrie van groot belang is. Tezamen met de industrie, gemeente en provincie is een oplossing gevonden om het voortbestaan van vliegveld “ De Kooy”  alsnog veilig te stellen.

Verlenging en continuïteit van het project “Verbeterd Toezicht” in het openbaar vervoer

Voor het samenwerkingsverband van de regiovervoerders Arriva, Connexion, Syntus en Veolia kon een verlenging van een zeer succesvolle pilot met een nieuw systeem van ordehandhaving in het OV bereikt worden.

Schietvereniging JST Waalsdorp: behoud trainingsgelegenheid voor een Olympische sport

Na constructief overleg met het Ministerie van Defensie kon met steun van de Tweede Kamer de dreigende sluiting van schietvereniging JST Waalsdorp gekeerd worden. Daarmee zal een historische en in West-Nederland unieke trainingslocatie voor het Olympische kleiduivenschieten blijven bestaan.

Regio Noord West-Holland: de zesde Greenport voor Nederland

Met de provincie Noord-Holland, de gemeenten in Noord Holland Noord en het georganiseerde bedrijfsleven in de regio is een effectieve campagne gestart voor het verkrijgen van de status “Greenport” voor het gebied in de 2011 Rijksstructuur-Visie.

Den Haag  –  Zwolle