Uw Ambities

Ambities die betekenis hebben

Uw regio of gemeente, uw bedrijf of organisatie heeft ambities.  Specifiek binnen Nederland, of juist in de richting van de EU.   U beseft dat uw ambities een gróter belang vertegenwoordigenwaarvan u wéét dat ze een groter belang vertegenwoordigen dan alleen voor uw eigen omgeving. Ze versterken wellicht ook bredere maatschappelijke belangen.  Werkgelegenheid, introductie van nieuwe technologieën of innovatieve ideeën,  Bijdragend aan een mooiere en sterkere samenleving; ze helpen mensen….

De brug slaan

Uw ambities zijn dus relevant; ze vertegenwoordigen een meerwaarde. En u wlt die realiseren.  U wilt daarover communiceren met de juiste overheden en organisaties, bij voorkeur beslissers en politici op het hoogste niveau. Immers: daar moet u de ambassadeurs vinden voor uw idee!

Die vraag die zich dan voordoet is: Hoe sla ik de brug? Hoe kom ik in gesprek met de relevante organisaties op het juiste niveau? Hoe toon ik  die meerwaarden die tot goede beslissingen leiden?  Hoe kom ik vervolgens in gesprek met de juiste mensen, op het juiste niveau?  En als de brug eenmaal geslagen is:  hoe hou ik die levend?

Den Haag – Zwolle