Public Affairs en Strategisch Advies

Ervaren ondersteuning bij belangenbehartiging in de politiek

Linking Partners ondersteunt bedrijven, verenigingen, branche- en koepelorganisaties bij vraagstukken op het terrein van public affairs en strategische advisering. Doel is een effectieve belangenbehartiging bij ministeries, politiek en betrokken stakeholders. Dat is altijd maatwerk.

Linking Partners levert een toegesneden pakket aan diensten, zoals een zorgvuldige analyse van het te bereiken doel opzichte van het politieke krachtenveld. De vraag “waar vind ik aansluiting?” staat centraal. Er wordt gezocht naar de meest effectieve strategie, gericht op het aandragen van oplossingen. De inhoud blijft altijd leidend.

Linking Partners helpt bij het ontwikkelen van gerichte documentatie en feitelijke ‘position papers’. We bereiden met u de gesprekken met betrokken partijen voor. De agenda van politiek Den Haag wordt daarbij van dag tot dag bewaakt zodat u tijdig op de hoogte bent van ontwikkelingen en daarop kunt inspelen.

Linking Partners ondersteunt bedrijven, verenigingen, branche- en koepelorganisaties bij vraagstukken op het terrein van public affairs en strategische advisering. Doel is een effectieve belangenbehartiging bij ministeries, politiek en betrokken stakeholders. Dat is altijd maatwerk.

Linking Partners levert een toegesneden pakket aan diensten, zoals een zorgvuldige analyse van het te bereiken doel opzichte van het politieke krachtenveld. De vraag “waar vind ik aansluiting?” staat centraal. Er wordt gezocht naar de meest effectieve strategie, gericht op het aandragen van oplossingen. De inhoud blijft altijd leidend.

Linking Partners helpt bij het ontwikkelen van gerichte documentatie en feitelijke ‘position papers’. We bereiden met u de gesprekken met betrokken partijen voor. De agenda van politiek Den Haag wordt daarbij van dag tot dag bewaakt zodat u tijdig op de hoogte bent van ontwikkelingen en daarop kunt inspelen.

Shopping Basket