Specialist in de Haagse politiek

Korte én lange termijn
Kern van belangenbehartiging is het optimaal positioneren van een bedrijfs- of maatschappelijk belang in het politieke en ambtelijke speelveld. Opdrachten kunnen zich richten op een éénmalig vraagstuk. Bijvoorbeeld het oplossen van een acuut probleem met regel en wetgeving, het naar voren brengen van een onderbelicht belang of het verkrijgen van een essentieel specifiek besluit.

Daarnaast ondersteunt Linking Partners op meer permanente basis de positie van de opdrachtgever ten opzichte van politiek en bestuur. Het opbouwen van relaties is een zaak van lange adem. Ook als er geen dringende kwesties spelen, is het goed dat politici en ambtenaren op de hoogte zijn van de positie en belangen van de opdrachtgever. Onbekend maakt altijd onbemind.

De oplossingsgerichte benadering van Linking Partners zorgt ervoor dat andere betrokkenen bij de besluitvorming het belang zien van het samen om tafel gaan. Het zijn van een betrouwbare gesprekspartner is één van de kernwaarden van Linking Partners.

Sparringpartner
Linking Partners stelt zich graag op als sparringpartner, die met de cliënt een specifieke casus en het politieke krachtenveld doorneemt. Dat vraagt verdieping in de inhoud en het zorgvuldig verkennen van mogelijke inhoudelijk oplossingen. De strategie wordt daarop toegesneden.

Met de opdrachtgever worden de kaders en het
speelveld doorgenomen zodat deze goed
geïnformeerd kan blijven meedenken over de te volgen strategie. Gesprekken met belangrijke stakeholders worden zo veel mogelijk samen met de opdrachtgever gedaan. Deze kent immers als geen ander de inhoudelijke dossiers en belangen.

Partner voor brancheorganisaties en public affairs professionals 
Organisaties met een eigen public affairs afdeling werken vaak met Linking Partners samen. We zijn dan de voorpost in het hart van het Haagse krachtenveld die de actualiteit en lange termijn ontwikkelingen in de gaten houdt. Gezamenlijk optreden met Linking Partners kan tot een sterkere positie leiden. 

Altijd weten wat er speelt
De agenda van de Tweede Kamer bewaken, snel over Kamerbrieven kunnen beschikken en weten wanneer wat behandeld gaat worden is essentieel voor de slagvaardigheid. Een alerte monitoring zorgt dat er tijdig op actuele én lange termijn ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

Korte én lange termijn
Kern van belangenbehartiging is het optimaal positioneren van een bedrijfs- of maatschappelijk belang in het politieke en ambtelijke speelveld. Opdrachten kunnen zich richten op een éénmalig vraagstuk. Bijvoorbeeld het oplossen van een acuut probleem met regel en wetgeving, het naar voren brengen van een onderbelicht belang of het verkrijgen van een essentieel specifiek besluit.

Daarnaast ondersteunt Linking Partners op meer permanente basis de positie van de opdrachtgever ten opzichte van politiek en bestuur. Het opbouwen van relaties is een zaak van lange adem. Ook als er geen dringende kwesties spelen, is het goed dat politici en ambtenaren op de hoogte zijn van de positie en belangen van de opdrachtgever. Onbekend maakt altijd onbemind.

De oplossingsgerichte benadering van Linking Partners zorgt ervoor dat andere betrokkenen bij de besluitvorming het belang zien van het samen om tafel gaan. Het zijn van een betrouwbare gesprekspartner is één van de kernwaarden van Linking Partners.

Sparringpartner
Linking Partners stelt zich graag op als sparringpartner, die met de cliënt een specifieke casus en het politieke krachtenveld doorneemt. Dat vraagt verdieping in de inhoud en het zorgvuldig verkennen van mogelijke inhoudelijk oplossingen. De strategie wordt daarop toegesneden.

Met de opdrachtgever worden de kaders en het
speelveld doorgenomen zodat deze goed
geïnformeerd kan blijven meedenken denken over de te volgen strategie. Gesprekken met belangrijke stakeholders worden zo veel mogelijk samen met de opdrachtgever gedaan. Deze kent immers als geen ander de inhoudelijke dossiers en belangen.

Partner voor brancheorganisaties en public affairs professionals 
Organisaties met een eigen public affairs afdeling werken vaak met Linking Partners samen. We zijn dan de voorpost in het hart van het Haagse krachtenveld die de actualiteit en lange termijn ontwikkelingen in de gaten houdt. Gezamenlijk optreden met Linking Partners kan tot een sterkere positie leiden. 

Altijd weten wat er speelt
De agenda van de Tweede Kamer bewaken, snel over Kamerbrieven kunnen beschikken en weten wanneer wat behandeld gaat worden is essentieel voor de slagvaardigheid. Weten wat er wanneer in de politiek speelt. Een alerte monitoring zorgt dat er tijdig op actuele én lange termijn ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

Shopping Basket