Diensten

Analyse en positioneren van het belang
Belangenbehartiging werkt pas als er een goede aansluiting is tussen uw vraagstuk en de politieke mogelijkheden. Dat vraagt vooraf nadenken. Samen met uw staf analyseren we het vraagstuk. Hoe ligt dat ten opzichte van het krachtenveld waar de relevante beslissingen worden genomen? Welke argumenten worden ingezet, en ook: welke niet? Waar liggen de gevoeligheden bij de verschillende politieke fracties? Hoe is de historie rondom het onderwerp ? Welke mogelijkheden heeft de Kamer in het dossier, en omgekeerd: wat zijn de aspecten die juist met het ministerie moeten worden besproken?

Position Papers
De boodschap hebben is één, die goed brengen is twéé. Het ontwikkelen van een position paper brengt de juiste focus aan.  Een position paper is een kort maar krachtig document dat helder en feitelijk presenteert waar het om gaat. Een document dat bovendien precies zó is opgesteld, dat het aansluit op de debatten en fasen van besluitvorming die in het ministerie en de Kamer aan de orde zijn. Linking Partners ontwikkelt het position paper in nauwe afstemming met de opdrachtgever.

 

Begeleiden van u en uw belangen binnen politiek en bestuurlijk Den Haag
Als de inhoudelijke koers en strategie bepaald is, staat het begeleiden van onze opdrachtgevers in de contacten met politiek en de ministeries voorop. We helpen bij het tot stand komen van constructieve gesprekken met de juiste mensen. Uiteraard bereiden we dat gesprek goed voor. Zo kunt u snel tot de kern van het vraagstuk komen en is het gesprek óók van nut voor de politicus of ambtenaar.

Brede ondersteuning communicatie trajecten
Soms is draagvlak van het grotere publiek of een meer intensieve aanwezigheid in de media cruciaal voor de te nemen politieke besluiten. Ook hier levert Linking Partners een brede ondersteuning voor een effectieve publieke zichtbaarheid van uw belangen.

Monitoring: de politieke agenda kennen
Cruciaal is het bepalen van de juiste timing. Wanneer is het juiste moment om de politiek te benaderen? Het precies in beeld hebben van wat er de komende weken en maanden aan de orde komt hoort daarbij. Kennis van (de geschiedenis van) het dossier is essentieel. Kamerbrieven en beleidsstukken worden tijdig gesignaleerd, geanalyseerd en doorgestuurd.

Analyse en positioneren van het belang
Belangenbehartiging werkt pas als er een goede aansluiting is tussen uw vraagstuk en de politieke mogelijkheden. Dat vraagt vooraf nadenken. Samen met uw staf analyseren we het vraagstuk. Hoe ligt dat ten opzichte van het krachtenveld waar de relevante beslissingen worden genomen? Welke argumenten worden ingezet, en ook: welke niet? Waar liggen de gevoeligheden bij de verschillende politieke fracties? Hoe is de historie rondom het onderwerp ? Welke mogelijkheden heeft de Kamer in het dossier, en omgekeerd: wat zijn de aspecten die juist met het ministerie moeten worden besproken?

Position Papers
De boodschap hebben is één, die goed brengen is twéé. Het ontwikkelen van een position paper brengt de juiste focus aan.  Een position paper is een kort maar krachtig document dat helder en feitelijk presenteert waar het om gaat. Een document dat bovendien precies zó is opgesteld, dat het aansluit op de debatten en fasen van besluitvorming die in het ministerie en de Kamer aan de orde zijn. Linking Partners ontwikkelt het position paper in nauwe afstemming met de opdrachtgever.

 

Begeleiden van u en uw belangen binnen politiek en bestuurlijk Den Haag
Als de inhoudelijke koers en strategie bepaald is, staat het begeleiden van onze opdrachtgevers in de contacten met politiek en de ministeries voorop. We helpen bij het tot stand komen van constructieve gesprekken met de juiste mensen. Uiteraard bereiden we dat gesprek goed voor. Zo kunt u snel tot de kern van het vraagstuk komen en is het gesprek óók van nut voor de politicus of ambtenaar.

Brede ondersteuning communicatie trajecten
Soms is draagvlak van het grotere publiek of een meer intensieve aanwezigheid in de media cruciaal voor de te nemen politieke besluiten. Ook hier levert Linking Partners een brede ondersteuning voor een effectieve publieke zichtbaarheid van uw belangen.

Monitoring: de politieke agenda kennen
Cruciaal is het bepalen van de juiste timing. Wanneer is het juiste moment om de politiek te benaderen? Het precies in beeld hebben van wat er de komende weken en maanden aan de orde komt hoort daarbij. Kennis van (de geschiedenis van) het dossier is essentieel. Kamerbrieven en beleidsstukken worden tijdig gesignaleerd, geanalyseerd en doorgestuurd.

Contact

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

Shopping Basket